• Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 1627
  • Tổng lượt truy cập: 1854047
STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 Công văn chuẩn bị nội dung tỉnh về kiểm tra

Công văn chuẩn bị nội dung tỉnh về kiểm tra

20/05/2019 Tải về
2 thông báo tham gia hội thi biển đảo quê hương

thông báo tham gia hội thi biển đảo quê hương

14/05/2019 Tải về
3 Thông báo trí thức trẻ giáo dục

Thông báo trí thức trẻ giáo dục

14/05/2019 Tải về
4 Công văn giải thưởng môi trường 2019

công văn giải thường môi trường 2019

14/05/2019 Tải về
5 đăng ký cây xanh 2019

đăng ký cây xanh năm 2019

14/05/2019 Tải về
6 DỰ THẢO KẾ HOẠCH HÈ 2019

Các đơn vị chủ động kế hoạch hè trên cơ sở dự thảo và đóng góp tại buổi giao ban ngày 17/5

13/05/2019 Tải về
7 Thông báo triệu tập khối đông kỷ niệm 129

Thông báo triệu tập khối đông kỷ niệm 129

12/05/2019 Tải về
8 thong bao giao ban tháng 5

thong bao giao ban tháng 5

12/05/2019 Tải về
9 PHỤ LỤC SỐ LIỆU

PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN

07/05/2019 Tải về
10 Số: 07 /KH.HĐTN, kế hoạch uỷ thác

KIỂM TRA,GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ,
THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ UỶ THÁC NĂM 2019

26/04/2019 Tải về
11 CV tham gia Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019”

“V/v tham gia Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019”

25/04/2019 Tải về
12 HD số 5 một số nội dung trọng tâm bảo vệ môi trường năm 2019

HD số 5 một số nội dung trọng tâm bảo vệ môi trường năm 2019

24/04/2019 Tải về
13 HD số 4 tuyen truyền học tập và làm theo lời Bác

HD số 4 tuyen truyền học tập và làm theo lời Bác

24/04/2019 Tải về
14 Đê cương 50 năm thực hiện di chúc của Bác

Đê cương 50 năm thực hiện di chúc của Bác

24/04/2019 Tải về
15 KH số 09 phát động thi đua bảo đảm ATGT năm 2019

KH số 09 phát động thi đua bảo đảm ATGT năm 2019

24/04/2019 Tải về
16 thông báo số 11 triệu dự chương trình tôi yêu tổ quốc tôi

thông báo số 11 triệu dự chương trình tôi yêu tổ quốc tôi

23/04/2019 Tải về
17 PLSL

BIỂU MẪU TỔNG HỢP HOÀN THÀNH TRƯỚC 30/4/2019

16/04/2019 Tải về
18 CV số 15 huy động khối đông dự lễ truy điệu (gấp)

Công văn huy động khối đông dự lễ truy điệu (gấp)

15/04/2019 Tải về
19 kế hoạch số 8 xây dựng hình mãu thanh niên thời kỳ mới

KH xậy dựng hình mãu thanh niên thời kỳ mới

15/04/2019 Tải về
20 Số: 41-TB/HĐTN

Kiểm tra công tác Đoàn; Đội trường học cuối năm học 2018 - 2019.

01/04/2019 Tải về
21 kế hoạch đại hội sửa đổi bổ sung

kế hoạch đại hội sửa đổi bổ sung

10/04/2019 Tải về
22 KH đại hội Hội LHTN các cấp

KH đại hội Hội LHTN các cấp

10/04/2019 Tải về
23 bao cáo dự thảo tháng thanh niên

08/04/2019 Tải về
24 CV đăng ký ứng dụng KHCN

CV đăng ký ứng dụng KHCN

05/04/2019 Tải về
25 công văn camera an ninh

xây dựng camera an ninh

05/04/2019 Tải về
26 thông báo triệu tập dự hội nghị

thông báo triệu tập dự hội nghị

04/04/2019 Tải về
27 Số: 11- CV/HĐTN

Đẩy mạnh đăng tải ý tưởng lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam

01/04/2019 Tải về
28 triệu tập đối thoại 2019

22/03/2019 Tải về
29 phân công đạt câu hỏi đối thoại

phân công đạt câu hỏi đối thoại

22/03/2019 Tải về
30 công văn tuyên truyền ngày thành lập Đoàn 2019

công văn tuyên truyền ngày thành lập Đoàn 2019

19/03/2019 Tải về
31 kế hoạch tình nguyện năm 2019

kế hoạch tình nguyện năm 2019

11/03/2019 Tải về
32 kế hoạch tình nguyện ngày chủ nhật xanh lần I/2019

kế hoạch tình nguyện ngày chủ nhật xanh lần I/2019

11/03/2019 Tải về
33 ĐỀ CƯƠNG 88 NĂM NGÀY THÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

11/03/2019 Tải về
34 KH giáo dục lý tưởng cho TN giai đoạn 2018- 2022

KH giáo dục lý tưởng cho TN giai đoạn 2018- 2022

31/12/2018 Tải về
35 thông báo triệu tập đối thoại tại tỉnh

thông báo triệu tập đối thoại tại tỉnh

10/03/2019 Tải về
36 Công văn tổ chức đồng loạt ngày chủ nhật xanh làn I/2019

Công văn tổ chức đồng loạt ngày chủ nhật xanh làn I/2019

10/03/2019 Tải về
37 Báo cáo hệ số hóa

BÁO CÁO
PHỤ LỤC SỐ LIỆU THU THẬP ĐỊA CHI BẢN ĐỒ SỐ

08/03/2019 Tải về
38 công văn thu thập bản đồ số

“V/v tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện thu thập Bản đồ số”

08/03/2019 Tải về
39 Công văn thực hiện CTRLĐV

"V/v Thực hiện Chương trình rèn luyện
đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022"

06/03/2019 Tải về
40 thông báo tiếp tục triển khai thu thập dữ liệu bản đồ số

thông báo tiếp tục triển khai thu thập dữ liệu bản đồ số

05/03/2019 Tải về
41 Số: 7 -TB/HĐTN thông báo triệu tập đối thoại ở huyện

Triệu tập đại tham dự đối thoại huyện năm 2019

05/03/2019 Tải về
42 Chương trình công tác Đoàn

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

05/03/2019 Tải về
43 HD số 4 Đoàn tham gia XDNT mới 2019

HD Đoàn tham gia XDNT mới 2019

03/03/2019 Tải về
44 Số: 7 -KH/HĐTN triển khai 217,218 năm 2019

kế hoạch triển khai QĐ 217,218 năm 2019

18/02/2019 Tải về
45 Số: 03- HD/HĐTN, hướng dẫn hồ sơ sổ sách

HƯỚNG DẪN
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn vụ, đoàn tịch

03/03/2019 Tải về
46 kế hoạch phòng, chống tội phạm

kế hoạch phòng, chống tội phạm

28/02/2019 Tải về
47 kế hoạch ATGT

kế hoạch ATGT

28/02/2019 Tải về
48 hướng dẫn các ngày lễ lớn

hướng dẫn các ngày lễ lớn

28/02/2019 Tải về
49 kế hoạch 50 năm thực hiện di chúc

kế hoạch 50 năm thực hiện di chúc

22/02/2019 Tải về
50 kế hoạch tháng thanh niên 2019

kế hoạch tháng thanh niên 2019

22/02/2019 Tải về
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 Hoạt động Đoàn
4 photos | 12670 view
 Hoạt động Hội
0 photos | 9272 view
 Hoạt động Đội
3 photos | 10047 view
 HUYỆN UỶ BÙ ĐĂNG
Truyền hình thanh niên ngày 14/7/2018

Liên kết website