• Đang truy cập: 378
  • Hôm nay: 31979
  • Tổng lượt truy cập: 11722177
STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 01-CTr/UBH Chương trình Công tác Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

16/02/2023 Tải về
2 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

30/01/2023 Tải về
3 Chương trình công tác Hội năm 2022

08/02/2022 Tải về
4 Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

08/02/2022 Tải về
5 01-CTr/HĐTN

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

08/01/2021 Tải về
6 VĂN BẢN ĐOÀN TRƯỜNG HỌC

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

12/08/2019 Tải về
7 VĂN BẢN HỘI ĐỒNG ĐỘI

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

12/08/2019 Tải về
8 Chương trình công tác Đoàn

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

06/03/2019 Tải về
9 Số: 06 - CTr/HĐTN

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019

09/10/2018 Tải về
10 Số: 01- CT/HĐĐ Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

20/09/2018 Tải về
11 DƯ THẢO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC

22/08/2018 Tải về
12 DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

22/08/2018 Tải về
13 Chương trình công tác năm 2018

Chương trình công tác năm 2018

21/03/2018 Tải về
14 Số: 01 -CT/UBH Công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2018

Chương trình Công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2018

10/01/2018 Tải về
15 Số: 01a-CT/HĐTN

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

11/01/2018 Tải về
16 Số: 04-CT/HĐTN-BTNTH

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018

27/10/2017 Tải về
17 Số: 01- CT/HĐĐ

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2017 - 2018

20/10/2017 Tải về
18 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2017 - 2018

Dự thảo chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2017 - 2018.

Tải về
19 Số: 01-CT/HĐTN

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

01/01/2017 Tải về
20 Dự thao chương trình công tác na

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

10/01/2017 Tải về
21 Chuong trinh 2016

chuong trinh nam 2016

23/11/2015 Tải về
22 Dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016

Dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016

11/12/2015 Tải về
23 Dự thảo chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2016

Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016

09/12/2015 Tải về
24 Số: 10CT/TĐTN-TNTH

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2015 - 2016

25/09/2015 Tải về
25 Số: 01CT/HĐĐ

Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016

25/09/2015 Tải về
26 số:01-CT/UBH

chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015

17/03/2015 Tải về
 Hoạt động Đoàn
4 photos | 15457 view
 Hoạt động Hội
0 photos | 12483 view
 Hoạt động Đội
3 photos | 13321 view
 HUYỆN UỶ BÙ ĐĂNG
Truyền hình thanh niên ngày 14/7/2018

Liên kết website