• Đang truy cập: 476
  • Hôm nay: 57472
  • Tổng lượt truy cập: 21559095

Bảng tiêu chí thi đua 2015

Thứ năm - 05/03/2015 10:19 - Người đăng bài viết: tuoitrebudang - Đã đọc: 1603
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA NĂM 2015
TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC                                                ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN HUYỆN BÙ ĐĂNG
                    ***                                                    Bù Đăng, ngày 05 tháng 1 năm 2015
 
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA NĂM 2015
-------------------------
TT NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM ĐIỀU KIỆN CHẤM ĐIỂM VB CHỨNG MINH ĐIỂM TỰ CHẤM
1 Xây dựng CT năm và tổ chức HN triển khai 5 điểm: Đơn vị xây dựng CT năm và tổ chức hội nghị triển khai cho 100% cơ sở trực thuộc.
3 điểm: Xây dựng CT năm nhưng không tổ chức hội nghị triển khai.
0 điểm: Không xây dựng chương trình năm.
CT công tác năm: Tên VB, Số, ký hiệu.
(Đoàn KT sẽ đối chiếu với VP huyện Đoàn)
 
2 Chế độ thông tin báo cáo theo quy định 8 điểm: gửi về huyện Đoàn đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, BC số liệu, BC năm.
6 điểm: thiếu 2 báo cáo tháng.
4 điểm: thiếu 1 báo cáo quý hoặc 3 báo cáo tháng.
0 điểm: thiếu 1 báo cáo quý và 4 báo cáo tháng trở lên.
Số báo cáo, ngày tháng ban hành báo cáo.
(Đoàn KT sẽ đối chiếu với VP huyện Đoàn)
 
3 Tham gia họp giao ban định kỳ và đột xuất 5 điểm: Tham gia đầy đủ, đúng giờ các cuộc họp.
4 điểm: Không tham gia 1 cuộc họp.
3 điểm: Không tham gia 2 cuộc họp.
1 điểm: không tham gia 3 cuộc họp.
0 điểm: không tham gia 4 cuộc họp trở lên
(Đoàn KT sẽ đối chiếu với VP huyện Đoàn)  
4 Tham gia các hoạt động tập trung cấp huyện 8 điểm: Tham gia đầy đủ.
5 điểm: Không tham gia 1 hoạt động
0 điểm: Không tham gia từ 2 hoạt động trở lên.
(Đoàn KT sẽ đối chiếu với VP huyện Đoàn)  
5 Kết quả tổ chức Đại hội Đoàn 10 điểm: Đơn vị và 100% cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức đại hội đúng thời gian quy định và đúng hướng dẫn của huyện Đoàn
8 điểm: Đơn vị tổ chức đại hội đúng thời gian quy định và đúng hướng dẫn của huyện Đoàn. Có 80% cơ sở thực hiện tốt
6 điểm: Đơn vị tổ chức đại hội đúng thời gian quy định và đúng hướng dẫn của huyện Đoàn. Có 70% cơ sở thực hiện tốt.
4 điểm: Đơn vị tổ chức đại hội đúng thời gian quy định và đúng hướng dẫn của huyện Đoàn. Có 60% cơ sở thực hiện tốt.
0 điểm: Đơn vị tổ chức Đại hội không đúng thời gian và hướng dẫn của Đoàn TN huyện, có dưới 60% cơ sở tổ chức Đại hội.
Văn bản chứng minh  
6 Đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng và chỉ đạo đóng góp ý kiến 4 điểm: Tổ chức hội nghị BCH đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội đảng.
0 điểm: Không tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng
Văn bản chứng minh  
7 Tổ chức 2 đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Thanh niên với Đảng – Đảng với Thanh niên” và “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” 10 điểm: đơn vị và 100% chi đoàn tổ chức.
8 điểm: đơn vị và 90% chi đoàn tổ chức.
6 điểm: đơn vị và 80% chi đoàn tổ chức.
4 điểm: đơn vạ và 70% chi đoàn tổ chức.
2 điểm: đơn và và 60% chi đoàn tổ chức.
0 điểm: có dưới 60% chi đoan tổ chức
Văn bản chứng minh  
8 Có mô hình hay, sáng tạo trong việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 8 điểm: Có 1 mô hình và 100%  CĐ thực hiện tốt chỉ thị 03-CT/TW
6 điểm: Có 1 mô hình và 90% CĐ thực hiện tốt chỉ thị 03-CT/TW
4 điểm: Có 1 mô hình và 80% CĐ thực hiện tốt chỉ thị 03-CT/TW
2 điểm: Có 1 mô hình và 70% CĐ thực hiện tốt chỉ thị 03-CT/TW
0 điểm: Không có mô hình hoạc dưới 60% chi Đoàn thực hiện tốt chỉ thị 03-CT/TW
Tên mô hình, địa chỉ, hình ảnh minh họa, báo cáo minh chứng  
9 Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, 40 năm ngày giải phóng Miền Nam, 70 năm ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 10 điểm: Phối hợp tổ chức 3 hoạt động có 100% chi Đoàn trực thuộc tham gia.
8 điểm: Phối hợp tổ chức 2 hoạt động và có 90% chi Đoàn trực thuộc tham gia
5 điểm: Phối hợp tổ chức 1 hoạt động và có 80% chi Đoàn trực thuộc tham gia
0 điểm: Không phối hợp tổ chức.
Văn bản chứng minh  
10 Hoat động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về biển đảo 5 điểm: Đơn vị tổ chức được 2 hoạt động
3 điểm: Đơn vị tổ chức được 1 hoạt động.
0 điểm: Không tổ chức hoạt động nào
Văn bản chứng minh  
11 Trồng cây xanh bảo vệ môi trường 8 điểm: Đơn vị trồng được 200 cây xanh.
5 điểm: Trồng được từ 150 cây xanh.
2 điểm: Trồng được 100 cây xanh.
0 điểm: Trồng dưới 100 cây xanh
Có địa chỉ, có hình minh họa  
12 Xây dựng mô hình kinh tế, tổ hợp tác thanh niên 8 điểm: Thành lập và duy trì 3 tổ giúp nhau phát triển kinh tế, 1 tổ hợp tác.
5 điểm: Thành lập và duy trì 3 tổ giúp nhau phát triển kinh tế.
3 điểm: Thành lập và duy trì 2 tổ giúp nhau phát triển kinh tế.
0 điểm: Thành lập và duy trì dưới 2 tổ giúp nhau phát triển kinh tế,
   
13 Đào tạo nghề ngắn hạn và giới thiệu việc làm. 10 điểm: Phối hợp mở lớp đào tạo nghề có ít nhất 30 TN tham gia, giới thiệu việc làm cho 10 TN.
7 điểm: Phối hợp mở lớp đào tạo nghề có ít nhất 30 TN tham gia.
5 điểm: Phối hợp mở lớp đào tạo nghề có dưới 30 TN tham gia.
0 điểm: Không phối hợp mở lớp.
Có kế hoạch và danh sách TN để chứng minh  
14 Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. 5 điểm: Phối hợp tổ chức được 2 hoạt động
3 điểm: Phối hợp tổ chức 1 hoạt động.
0 điểm: Không phối hợp tổ chức.
Văn bản, số liệu chứng minh  
15 Tổ chức hoạt động, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật (VPPL) 5 điểm: Giúp đỡ, cảm hóa được 2 TTN chậm tiến.
4 điểm: Giúp đỡ, cảm hóa được 1 TTN chậm tiến.
0 điểm: Không giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến
Tên, địa chỉ của Thanh niên được giúp đỡ  
16 Thực hiện CVĐ Thanh niên với văn hóa giao thông. 5 điểm: Đơn vị tổ chức 2 hoạt động và có trên 80% chi Đoàn tham gia
3 điểm: Đơn vị tổ chức 1 hoạt động và có trên 70% CĐ tham gia.
0 điểm: Không tổ chức hoạt động nào
Văn bản chứng minh  
17 Tham gia thực hiện công trình thanh niên cấp huyện, tỉnh 10 điểm: Đạt chỉ tiêu giao (3 triệu trở lên)
8 điểm: Đạt từ 80% chỉ tiêu
6 điểm: Đạt từ 60% chỉ tiêu giao trở lên
0 điểm: Đạt dưới 60% chỉ tiêu giao
   
18 Công tác quản lý vốn vay và hỗ trợ Thanh niên phát triển kinh tế 10 điểm: Số dư nợ tăng 10% so với năm 2014, không có nợ quá hạn.
8 điểm: Số dư nợ tăng 8% so với năm 2014, tỉ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%
6 điểm: Số dư nợ tăng 0,6%, tỉ lệ nợ quá hạn dưới 0,7%
4 điểm: Số dư nợ tăng 0,4%, tỉ lệ nợ quá hạn dưới 1%
2 điểm: Số dư nợ không tăng, tỉ lệ nợ quá hạn không tăng so với năm 2014
0 điểm: Tỷ lệ nợ quá hạn tăng so với năm 2014 
   
19 Công tác hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí 5 điểm: Đạt 100% chỉ tiêu giao
3 điểm: Đạt trên 50% chỉ tiêu giao
0 điểm: Đạt dưới 50% chỉ tiêu giao
   
20 Công tác hè và mùa hè tình nguyện 5 điểm: Phối hợp tổ chức tốt.
3 điểm: Phối hợp tổ chức khá.
0 điểm: Phối hợp tổ chức không hiệu quả
Căn cứ sự đánh giá của thành viên phụ trách hè, theo dõi các hoạt động của VPHĐ  
21 Hoạt động xây dựng nông thôn mới 8 điểm: Có phần việc tham gia xây dựng NTM được xã công nhận hiệu quả.
4 điểm: Có đăng ký phần việc nhưng thực hiện chưa đạt hiệu quả cao
0 điểm: Không có phần việc cụ thể
Có VP đăng ký phần việc với xã, Huyện Đoàn, có bảng gắn tên hoạc xã công nhận  
22 Hoat động tháng thanh niên 8 điểm: Tổ chức phát động, tổng kết và có 3 hoạt động lớn trong tháng.
5 điểm: Tổ chức phát động, tổng kết và có 2 hoạt động lớn trong tháng
2 điểm: Tổ chức phát động, tổng kết và có 1 hoạt động lớn trong tháng
0 điểm: Không tổ chức phát động, tổng kết và không có hoạt động lớn.
KH, nội dung, phần việc thực hiện trong tháng  
23 Công trình phần việc dành cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 5 điểm: Tổ chức, phối hợp tổ chức xây dựng được 1 công trình cho trẻ em.
3 điểm: Không có công trình nhưng có phần việc thiết thực, ý nghĩa cho trẻ em
0 điểm: Không có công trình, phần việc.
Tên công trình, địa chỉ.
Phần việc được đơn vị hưởng thụ công nhận
 
24  Xây dựng duy trì các mô hình giáo dục kỹ năng xã hội cho Thanh niên (CLB, Đội nhóm) 5 điểm: Chuyển đổi 100% mô hình từ chi hội LHTN sang CLB, đội, nhóm.
3 điểm: Chuyển đổi được 80% chi hội LHTN sang CLB đội nhóm.
1 điểm: Chuyển đổi được 60% chi hội LHTN sang CLB đội nhóm.
0 điểm: Chuyển đổi dưới 60%
Có danh sách cụ thể, tên CLB, đội nhóm  
25 Côn tác phát triển Đoàn viên 5 điểm: Đạt chỉ tiêu huyện giao.
3 điểm: Đạt 80% trở lên chỉ tiêu giao
1 điểm: đạt 70% chỉ tiêu giao
0 điểm: Đạt dưới 70% chỉ tiêu giao
   
26 Công tác quản lý Đoàn viên (Hồ sơ, sổ sách, sổ ĐV, Thẻ đoàn, tham gia sinh hoạt. 5 điểm: 100% chi đoàn có đầy đủ hồ sơ, sổ sách.
4 điểm: 90% CĐ có đầy đủ hồ sơ, sổ sách.
3 điểm: 80% CĐ có đầy đủ hồ sơ, sổ sách.
1 điểm: 70% CĐ có đầy đủ hồ sơ, sở sách.
0 điểm: Dưới 70%CĐ đầy đủ hồ sơ,sổ sách
   
27 Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chi đoàn, CLB, đội nhóm 5 điểm: Tham gia tập huấn đầy đủ, đúng đối tượng do huyện triệu tập. Tự phối hợp tổ chức được 1 đợt tập huấn tại địa phương
4 điểm: Tham gia tập huấn đầy đủ, đúng đối tượng do huyện triệu tập
3 điểm: Có 80% BT, PBT chi đoàn được tập huấn, bồ dưỡng.
2 điểm: Có 70% BT, PBT chi đoàn được tập huấn, bồ dưỡng.
1 điểm: Có 60% BT, PBT chi đoàn được tập huấn, bồ dưỡng.
0 điểm: Dưới 60% BT, PBT chi đoàn được tập huấn, bồ dưỡng
Có VB, danh sách tham gia.  
28 Công tác phân loại đoàn viên
 
5 điểm: 100% chi đoàn tổ chức phân loại đoàn viên theo quy định.
3 điểm: Trên 80% CĐ tổ chức phân loại đoàn viên
2 điểm: Trên 70% CĐ tổ chức phân loại Đoàn viên
0 điểm: Dưới 70% CĐ tổ chức phân loại Đoàn viên.
   
29 Bồi dưỡng, giới thiệu ĐVƯT cho Đảng 5 điểm: Bồi dưỡng, giới thiệu 15 ĐVƯT cho tổ chức Đảng tại địa phương.
3 điểm: Bồi dưỡng, giới thiệu 10 ĐVƯT trở lên cho tổ chức Đảng tại địa phương.
1 điểm: Bồi dưỡng, giới thiệu 8 ĐVƯT trở lên cho tổ chức Đảng tại địa phương.
0 điểm: Bồi dưỡng, giới thiệu dưới 8 ĐVƯT cho tổ chức Đảng tại địa phương.
Có danh sách cụ thể  
30 Công tác kiểm tra, giám sát định kỳ 6 tháng và 1 năm và củng cố các chi Đoàn, CLB… 5 điểm: Có KH và đi kiểm tra 100% CĐ, CLB, đội nhóm trực thuộc.
4 điểm: Có KH và đi kiểm tra 90% CĐ, CLB, đội nhóm trực thuộc.
3 điểm: Có KH và đi kiểm tra 80% CĐ, CLB, đội nhóm trực thuộc.
2 điểm: Có KH và đi kiểm tra 70% CĐ, CLB, đội nhóm trực thuộc.
0 điểm: Có KH và đi kiểm tra dưới 70% CĐ, CLB, đội nhóm trực thuộc.
   
TỔNG ĐIỂM 200đ
ĐIỂM THƯỞNG
1 Thực hiện vượt chỉ tiêu huyện giao (từ 5 tiêu chí trở lên) 5 Điểm
2 Có liên đội dẫn đầu toàn huyện 5 điểm
3 Nộp công trình Thanh niên vượt chỉ tiêu giao 5 điểm
4 Có mô hình mới, đột phá trong công tác Thanh niên, hoặc có công trình giá trị phục vụ cho hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương. 5 điểm
 
            Lưu Ý: Số điểm thưởng không cộng vào tổng điểm mà cộng vào tổng số điểm đạt được của các đơn vị.
Tác giả bài viết: BTV Huyện Đoàn
Từ khóa:

đánh giá, thi đua

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 Hoạt động Đoàn
4 photos | 15685 view
 Hoạt động Hội
0 photos | 12664 view
 Hoạt động Đội
3 photos | 13510 view
 HUYỆN UỶ BÙ ĐĂNG
Truyền hình thanh niên ngày 14/7/2018

Liên kết website