Huyện đoàn Bù Đăng chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027

Huyện đoàn Bù Đăng chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027. Tại Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện vào ngày 22/02/2022, làm tiền đề để các xã, thị trấn, các chi Đoàn khối Cơ quan HCSN&LLVT trên toàn huyện tổ chức thành công Đại hội Đoàn tại địa phương, đơn vị.
Bí thư Huyện Đoàn Đào Thị Quế (áo xanh) tặng hoa chúc mừng đại hội.
Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ xã, thị trấn, các chi Đoàn khối Cơ quan HCSN&LLVT trực thuộc xây dựng kế hoạch, kề án, hướng dẫn tổ chức Đại hội và các văn bản phục vụ Đại hội. 100% các đơn vị đã triển khai hướng dẫn công tác Đại hội Đoàn các cấp cho cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong việc triển khai và tổ chức Đại hội và đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở.
Các đơn vị đã tập trung chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ và tổ chức lấy ý kiến góp ý của cấp ủy, tổ chức đoàn cấp dưới, của cán bộ lão thành, các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn các thời kỳ và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên,… vào các văn kiện trình Đại hội, nhất là báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành. Từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và định hướng của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên,…
Công tác tuyên truyền được các cơ sở Đoàn quan tâm đầu tư, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền về Đại hội góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận dụng linh hoạt các phương thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện của đơn vị, như: tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của xã, tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, internet và mạng xã hội, băng rôn, khẩu hiệu; qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn… nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao chào mừng Đại hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, vui tươi cho cán bộ, đoàn viên.
Theo đồng chí Đồng chí Đào Thị Quế - Bí thư Huyện đoàn: “Tính đến hết ngày 15/03/2022, Huyện đoàn Bù Đăng sẽ chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 đúng tiến độ đề ra. Các đơn vị chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm và Đại hội điểm bầu Bí thư trực tiếp đảm bảo đúng quy định. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn và sát với tình hình thực tiễn, các đại hội đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khóa mới. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, vui tươi, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Thành công của các Đại hội điểm đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện đoàn và cấp ủy các cấp; tinh thần chủ động, tiên phong  -đoàn kết - sáng tạo - phát triển của tuổi trẻ toàn huyện, là tiền đề để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bù Đăng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027./.