• Đang truy cập: 357
  • Hôm nay: 72296
  • Tổng lượt truy cập: 26127468

Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình

Thứ ba - 19/04/2022 08:08 - Người đăng bài viết: tuoitrebudang - Đã đọc: 733
Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình

Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình

Theo đó, đối với lĩnh vực tín dụng chính sách thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong giai đoạn 2022 - 2023 sẽ có một số chính sách hỗ trợ cụ thể như:
- Cho vay chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ, với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 10.000 tỷ đồng;
- Cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và khoản 10, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng;
- Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 3.000 tỷ đồng;
- Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 1.400 tỷ đồng;
- Cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 9.000 tỷ đồng;
- Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 đối với khoản vay có lãi suất trên 6%/năm và được NHCSXH giải ngân trong giai đoạn 2022 - 2023. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng;
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 328/UBND-KGVX ngày 18/02/2022 về triển khai và rà soát nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; UBND huyện đã ban hành Văn bản số 149/UBND-VX ngày 21/02/2022 để chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn phối hợp với NHCSXH huyện trong việc rà soát và xác định nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách đối với các chương trình cho vay được nêu trong Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm đảm nguồn vốn vay đáp ứng đầy đủ, đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bên cạnh đó, để tránh việc lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước trong việc hỗ trợ lãi suất để trục lợi chính sách, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã triển khai tuyên truyền hộ vay không được trả nợ trước hạn để vay lại món vay mới với mục đích vay vốn không thay đổi. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi để người vay vốn hiểu và chấp hành theo quy định.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 Hoạt động Đoàn
4 photos | 15736 view
 Hoạt động Hội
0 photos | 12704 view
 Hoạt động Đội
3 photos | 13563 view
 HUYỆN UỶ BÙ ĐĂNG
Truyền hình thanh niên ngày 14/7/2018

Liên kết website