• Đang truy cập: 371
  • Hôm nay: 52409
  • Tổng lượt truy cập: 26211498
STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 Số: 15-TB/HĐĐ xếp loại công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xếp loại công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

12/06/2019 Tải về
2 Số: 17-CV/HĐĐ

V/v chấm điểm các liên Đội trường học năm học 2018 - 2019

10/04/2019 Tải về
3 Số: 01- CT/HĐĐ Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

20/09/2018 Tải về
4 DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

22/08/2018 Tải về
5 Số: 02/CV.HĐĐ

“V/v chỉ đạo tổ chức đại hội Liên đội năm học 2018 - 2019”

13/08/2018 Tải về
6 Số: 01/CV.HĐĐ

V/v tổ chức đại hội điểm Liên Đội Trường THCS Quang Trung cấp huyện năm học 2018 - 2019”

13/08/2018 Tải về
7 Số: 16-TB/HĐĐ xếp loại công tác Đội trường học

Kết quả xếp loại công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

08/06/2018 Tải về
8 Số: 01- CT/HĐĐ

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2017 - 2018

20/10/2017 Tải về
9 Số:11-TB/HĐĐ về việc xếp loại cuối năm học

Kết quả xếp loại công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017

12/06/2017 Tải về
10 Số: 08-KH/HĐTN-BTNTH-HĐĐ

Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn; Đội trường học cuối năm học 2016 - 2017

02/04/2017 Tải về
11 Số: 01CT/HĐĐ

Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016

25/09/2015 Tải về
12 Số: 16/TB-HĐĐ

Thông báo hỗ trợ tiền vé xe buýt cho học sinh năm học 2015 – 2016.

13/07/2015 Tải về
13 Số: 15/TB.HĐĐ

Thông báo kếp quả xếp loại công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015

02/06/2015 Tải về
14 Số:20-CV/HĐĐ

Công văn về phân bổ chỉ tiêu khen thưởng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2014-2015

27/05/2015 Tải về
15 MẪU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI

MẪU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI

26/05/2015 Tải về
16 Số: 391/KHPH-TĐ-BCHQS

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CHƯƠNG TRÌNH " HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI" LẦN THỨ VI NĂM 2015

26/05/2015 Tải về
17 Số: 06 /TB-HĐTN

Thông báo về việc kiểm tra công tác Đoàn; Đội trường học cuối năm học 2014 - 2015
tại Huyện Bù Đăng

13/04/2015 Tải về
18 Số: 08/KH-HĐĐ

Kế hoạch kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015

08/04/2015 Tải về
19 Số: 07/CV.HĐĐ

Về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ hội thi"Em yêu lịch sử Việt Nam" năm học 2014-2015.

17/03/2015 Tải về
20 Số:11 -TB/HĐĐ

Thông báo tổ chức hội thi "Em yêu lịch sử Việt Nam" năm học 2014 - 2015.

09/03/2015 Tải về
21 Số:10/TB.HĐĐ

Thông báo giao ban công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường họctháng 03 năm 2015.

26/02/2015 Tải về
22 Số: 09/TB.HĐĐ

Thông báo giao ban công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học tháng 02 năm 2015.

03/02/2015 Tải về
 Hoạt động Đoàn
4 photos | 15738 view
 Hoạt động Hội
0 photos | 12705 view
 Hoạt động Đội
3 photos | 13565 view
 HUYỆN UỶ BÙ ĐĂNG
Truyền hình thanh niên ngày 14/7/2018

Liên kết website