Hội trại huấn luyện “Chung dòng Sông Bé” lần thứ VI năm 2023

Hội trại huấn luyện “Chung dòng Sông Bé” lần thứ VI năm 2023
Hội trại huấn luyện “Chung dòng Sông Bé” lần thứ VI, năm 2023 bắt đầu!
“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”
Trại huấn luyện “Chung dòng Sông Bé” lần thứ VI, năm 2023 sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 7 đến 10-3), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.
Các trại sinh sẽ tham gia và hoàn thành 21 nội dung thi, liên quan đến kiến thức và kỹ năng công tác hội như: thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hệ thống chính trị của đất nước; tìm hiểu về lịch sử, truyền thống Hội LHTN Việt Nam; thi thực hành nghi thức hội, thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội của địa phương 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước…
Ngoài ra, các trại sinh cũng tham gia thi các môn kỹ năng công tác hội như: giải mật thư, dựng trại nhanh, múa hát tập thể, kỹ năng xử lý tình huống, thiết kế mô hình trại…
 
 

Tác giả bài viết: