tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyển viên của Huyện năm 2020

Ngày 23/06/2020, Tại Hội trường Khối MT -ĐT . BTV huyện Đoàn phối hợp với BTG Huyện ủy tổ chức lớp tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện Đoàn.
Thành phần tham gia lớp tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên của huyện năm 2020. Thành phần tham gia là những đồng chí ủy viên Ban Thường vụ; Ban Chấp hành Đoàn và các đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc.
     Hội nghị được nghe báo cáo viên triển khai những nội dung cơ bản như: Tuyên truyền, cung cấp thông tin, kỹ năng cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự; Tập huấn công tác hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.
     Thông qua hội nghị, tạo điều kiện để đội ngũ làm báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội ở các cơ sở Đoàn trong huyện và tại địa phương nơi mình cư trú.

Tác giả bài viết: