• Đang truy cập: 365
  • Hôm nay: 72690
  • Tổng lượt truy cập: 26127862

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn

Thứ tư - 27/03/2024 09:10 - Người đăng bài viết: tuoitrebudang - Đã đọc: 706
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn
Ngân hàng chính sách xã hội (SXH) huyện Bù Đăng đã và đang tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm việc chuyển tải nhanh, thuận lợi các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đối tượng được thụ hưởng, đồng thời quản lý bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn của Nhà nước. 
Xác định việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn quyết định hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Ngân hàng CSXH huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác tiến hành củng cố, kiện toàn Tổ TK&VV ở các khu phố, thôn trên địa bàn 16 xã, thị trấn. Đồng thời, Ngân hàng CSXH huyện cũng phối hợp với hội đoàn thể các cấp tổ chức lớp tập huấn, đào tạo quy trình, nghiệp vụ cho ban quản lý Tổ TK&VV nhận ủy thác từ ngân hàng, chuyển tải dòng vốn tín dụng chính sách đến đối tượng được thụ hưởng.
Ngân hàng CSXH huyện cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát quá trình hoạt động của tổ TK&VV tại địa phương; tích cực hướng dẫn tổ TK&VV quy trình, thủ tục cho vay, gửi tiền tiết kiệm; cách ghi chép, theo dõi, kiểm tra, giám sát hộ vay sử dụng vốn. Bên cạnh đó, tăng cường họp giao ban tại điểm giao dịch xã để cùng triển khai nhanh các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.