• Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 1404
  • Tổng lượt truy cập: 3925055
Số/Ký hiệu : 27-TB/HĐTN
Trích yếu/ Về việc

V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học tỉnh Bình Phước năm học 2019 – 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2020 - 2021.

Ngày ban hành 06/10/2020
Loại văn bản / tài liệu Thông báo
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Văn bản Đoàn
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Huyện Đoàn
Xem : 181 | Tải về : 91 Tải về
Nội dung chi tiết
   
    TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC
BCH ĐOÀN HUYỆN BÙ ĐĂNG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
***
  Số: 27 - TB/HĐTN
 
Bù Đăng, ngày 06 tháng 10 năm 2020
 
 
 
THÔNG BÁO
V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội
trường học tỉnh Bình Phước năm học 2019 – 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2020 - 2021.
 
Thực hiện Thông báo số 37-TB/TĐTN-TG-TTNTH ngày 05/10/2020 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn viề việc “Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2019 - 2020, triển khai chương trình năm học 2020 - 2021”.  Ban Thường vụ Huyện Đoàn Bù Đăng thông báo triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết, cụ thể như sau:
  1. 1. Thời gian: Lúc 1 giờ 30 phút ngày 12/10/2020 (Thứ hai).
2. Địa điểm: Hội trường tỉnh Đoàn Bình Phước
3. Thành phần đại biểu triệu tập:
- Đồng chí: Lý Văn Bình. TPT Đội trường THCS Quang Trung.
- Đồng chí: Lê Văn Duyệt. TPT Đội trường TH Đăng Hà.
- Đồng chí: Phùng Hiệp. TPT Đội trường THCS Minh Hưng.
- Đồng chí: Trịnh Kiều Trang. TPT Đội trường THCS Đức Liễu.
- Đồng chí: Nguyễn Thị Tú Uyên. Bí thư Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn.
- Đồng chí: Phạm Phú Hoành. Bí thư Đoàn trường THCS-THPT Lương Thế Vinh.   
4. Nội dung chương trình:
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo tỉnh Đoàn.
- Trình bày ý kiến giải trình các góp ý trong công tác Đoàn, Đội trường học.
- Phát biểu tham luận.
- Thảo luận.
- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh.
- Phát biểu của Thường trực tỉnh Đoàn.
- Thông qua quyết định khen thưởng công tác Đoàn, Đội trường học; Khen thưởng chương trình “Tiếp sức mùa thi”.
- Kết thúc Hội nghị.
5. Kinh phí:
- Đơn vị có đại biểu tham dự Hội nghị chịu trách nhiệm quyết toán công tác phí cho đại biểu theo chế độ hiện hành do Bộ Tài chính quy định.
6. Một số yêu cầu:
- Đại biểu tham dự Hội nghị mặc áo Thanh niên Việt Nam (đối với cán bộ Đoàn); đồng phục Tổng phụ trách Đội.
- Tham dự đúng thành phần, thời gian, chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức Hội nghị.
          Trên đây là Thông báo triệu tập tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2019 - 2020 và triển khai Chương trình công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2020 - 2021.
 
 Nơi nhận:                                                                     
- Ban TG-TTNTH tỉnh;
- TT huyện Đoàn; LĐ Phòng Giáo dục huyện;
- Hiệu trưởng các trường có đại biểu được triệu tập;
- BT, TPT Đội các trường được triệu tập;
- Lưu VP.
 
TM. BTV HUYỆN ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Điểu Khôn
   
 
 
.
 
 
 
 

 Hoạt động Đoàn
4 photos | 14212 view
 Hoạt động Hội
0 photos | 11418 view
 Hoạt động Đội
3 photos | 12104 view
 HUYỆN UỶ BÙ ĐĂNG
Truyền hình thanh niên ngày 14/7/2018

Liên kết website